Om oss

Ukrainska Alliansen i Sverige är en paraplyverksamhet för 12 olika föreningar i Göteborg, Stockholm, Trelleborg, Blekinge, och Gävle som vi anordnar verksamhet för. Ukrainska Alliansen i Sverige bildades i September 2009 och har snart varit aktivt i 10 år.

Huvudverksamhetsområden:

*Aktivt arbeta med övergripande integrationsfrågor.

*Genomföra utbildningsdagar och föreläsningar för medlemsföreningar.

*Utveckla kultur mellan Ukraina och Sverige och ordna årliga mötesplatser för debatt, utställningar och kunskapsspridning.

*Motverka fördomar mellan Svenskarna och invandrare samt mellan invandrargrupper

*Stärka invandrarkvinnor i sin roll som kulturförmedlare.

*Verka för ett jämställd samhälle där invandrarkvinnornas kompetens tas tillvara.

*Arbeta i målgrupper med barn och unga, kvinnor och seniorer.